Våra tjänster

Vi är specialiserade på timring och utför nytimring av bl a exklusiva villor, fritidshus och härbren. Dessutom restaurerar vi kulturbyggnader. Vanliga uppdrag är också tillbyggnader i timmer som lösvirke och även andra former av renoveringar som exemeplvis takbyten.

Uppdrag som är till synes krävande eller besvärliga utför vi gärna. Tillsammans diskuterar vi fram en lösning. Titta gärna på våra referensobjekt.

  • Timring
  • Nybyggnationer
  • Tillbyggnationer
  • Markarbeten
  • Takläggning
  • Byggservice
  • Inredning