Timring av hus

Steg 1 – sågning av stock inför knutning
Vid traditionell knutning använder vi oss främst av motorsåg och yxa. Spik eller metall-stänger är inte nödvändigt alls vid traditionell timring men gediget hantverkskunnande är något man bör ha kunskap i.

Steg 2 – Halsning av knuten
Vi ritar upp knutarna och hugger stocken så att under- och överstock låser sig tätt emot varandra. Detta kallas även för ”halsning av knuten”.

Steg 3 – Långdrag
Man ritar med ett dragmått på stocken för att följa konturen på stocken under. Taket och stommens tyngd pressar därefter knutkedjan samman och ju längre tid som går så pressas knutkedjan ännu hårdare.

Steg 4 – inritning av knut
Knutskallarna ska inte vila mot varandra, så att de inte hindrar nedsjunkningen av stockarna. Uttorkningen är olika i knutskallen och längre in på stocken.

Steg 5 – Sågnig av drag
Mellan stockarna i en vägg är draget den horisontella kontaktytan. För att väggen skall bli helt tät måste stockarna ligga helt mot varandra. I princip formas undersidan på den övre stocken så att den passar exakt mot ovansidan på den undre. Det skall finnas plats i draget för lindrev.

Steg 6 – Borttagning av dragribba

Steg 7 – Borrning för trädymling
Vi använder ”dymlingar” för att låsa stockarna i ett exakt läge ovanför varandra. Dymlingar är pluggar av trä som timmerstommen förstärks av. Vi borrar ett hål på ca 38 mm diameter vertikalt genom en stock och halvvägs ned i den underliggande stocken. I detta hål slår vi i en dymling med rätt längd och form. Dymlingarna är handgjorda.

Steg 8 – Islagning av trädymling med slägga